Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa QĐ 68
Thủ tục vay
(TBTCO) - Đối tượng vay vốn phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật của máy móc, thiết bị... Rồi việc giải ngân vốn vay để mua máy móc, thiết bị cũng còn một số rào cản từ phía ngân hàng, nên nông dân ngại tiếp cận...