Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa QTCT
dn
(TBTCVN) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lần đầu tiên công bố Bộ Nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất của Việt Nam, nhằm mục đích giúp doanh nghiệp quản trị công ty hiệu quả hơn, đồng thời hướng tới mục tiêu thúc đẩy thị trường vốn phát triển nhanh và nền kinh tế phát triển bền vững.
ckhoan
(TBTCVN) - Trong vấn đề quản trị công ty (QTCT), quan hệ nhà đầu tư đóng vai trò quan trọng trong phát triển doanh nghiệp.
qtct
(TBTCO) - Sáng ngày 4.9 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức diễn đàn “Quản trị công ty (QTCT) hướng tới hội nhập khu vực các nước ASEAN”.