Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quà tặng trao ngay
(TBTCO) - Với phương châm tối đa hóa lợi ích và hỗ trợ khách hàng thực hiện những kế hoạch tiêu dùng, kinh doanh, từ ngày 2/12/2013 đến hết ngày 25/1/2014, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai chương trình “Ưu đãi lãi vay, quà tặng trao ngay” dành cho khách hàng cá nhân.