Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa qua thanh kiểm tra thuế
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, 2 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã thực hiện hơn 3.600 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó đã tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 6.895 tỷ đồng.
cục thuế khánh hòa
(TBTCO) - Đến tháng 10/2019, Cục Thuế Khánh Hòa đã hoàn thành 38 cuộc thanh tra thuế và hoàn thành 877 cuộc kiểm tra thuế, qua công tác thanh tra, kiểm tra, đơn vị đã ra quyết định truy thu, phạt vi phạm hành chính trên 163 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp vào ngân sách đạt trên 144,7 tỷ đồng.
cục thuế nghệ an
(TBTCO) - Theo báo cáo thu ngân sách của Cục Thuế Nghệ An, tính đến tháng 8/2019, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế, Cục Thuế Nghệ An đã truy thu, truy hoàn, xử phạt và ấn định tiền chậm nộp trên 101,7 tỷ đồng.
thue can tho
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Cần Thơ cho biết, đến tháng 7/2019, đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 475 doanh nghiệp (DN). Qua kết quả thanh tra, kiểm tra cục thuế thực hiện truy thu, truy hoàn và xử phạt trên 18,9 tỷ đồng.
tuyen truyen ho tro
(TBTCO) - Đến tháng 7/2019, Cục Thuế Nghệ An thực hiện thanh tra tại 43 doanh nghiệp (DN); thực hiện kiểm tra 609 lượt DN. Qua thanh tra, kiểm tra, đơn vị đã ra quyết định truy thu, truy hoàn, xử phạt, ấn định thuế thu nộp ngân sách trên 76,3 tỷ đồng.
chi cục thuế thành phố nha trang
(TBTCO) - 4 tháng đầu năm, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế, Cục Thuế Khánh Hòa ra quyết định truy thu, xử phạt vi phạm hành chính thuế trên 53,1 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách 45,5 tỷ đồng, bằng 85,6% số tiền ra quyết định truy thu, xử phạt.
tuyên truyền thuế bắc ninh
(TBTCO) - Theo Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra của Cục Thuế Bắc Ninh, đến cuối tháng 12/2018, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra Tổng cục Thuế và UBND tỉnh giao. Qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế đã truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính trên 264,8 tỷ đồng.