Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quả tươi nhập khẩu
củ quả tươi nhập khẩu
(TBTCO) - Theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 01/01/2015, một số vật thể trong đó có củ, quả tươi, phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.