Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quái đản
(TBTCO) - Để tiếp cận được khách hàng tiềm năng, doanh nghiệp phải sử dụng nhiều chiêu thức mới mẻ và hấp dẫn - nhiều khi là bằng mọi giá, bao gồm cả những chiêu trò "quái đản" cùng chi phí không tưởng. Dưới đây là những chi phí kinh doanh kỳ quái nhất của một số công ty mà CNN tổng hợp lại.