Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quân hàm
DVH
(TBTCO) - Theo quy định mới của Luật Công an nhân dân (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015), mức trần quân hàm đối với lãnh đạo công an các tỉnh thành là đại tá, trừ Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, hiện nay có một số lãnh đạo công an các tỉnh đã được phong quân hàm cấp tướng.