Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản lý chất thải
nh
(TBTCO) - Theo thông tin từ Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 30/6/2018 tổng cục đã thẩm định cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho 48 doanh nghiệp; cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho 7 đơn vị.
td
(TBTCO) - Việc giám sát xả thải tại các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, khu kinh tế còn thiếu sát sao, chặt chẽ.
alt
(TBTCO) - Theo kết quả khảo sát, hiện số các ngành công nghiệp biết đến sản xuất sạch hơn (SXSH) chủ yếu là các DN về dệt may, rau quả nông sản, khai khoáng, mỏ, xi măng, chế biến thực phẩm. Trên tổng số hàng nghìn DN hiện nay, ước tính chỉ có khoảng 11% DN sản xuất công nghiệp có áp dụng SXSH.