Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản lý chuyên ngành
Hải Phòng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan làm việc với các bộ, ngành có liên quan (từ ngày 29/10 đến 1/11/2019) để rà soát các mặt hàng còn chồng chéo trong quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành (KTCN) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu…
vinh
(TBTCVN) - Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục có đề xuất trực tiếp với các bộ quản lý chuyên ngành (QLCN) trong việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN) theo mục tiêu Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa…”.
thong quan
(TBTCO) - Phần lớn pháp luật Việt Nam về quản lý chuyên ngành đã tương thích với cam kết trong EVFTA, nhất là về lĩnh vực hải quan. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm cần cải thiện như quy định chồng chéo giữa các bộ, thời gian thực hiện thủ tục quản lý chuyên ngành còn dài…
doi thoai
(TBTCO) - Nếu không có gì thay đổi thì kể từ 1/1/2016, các DN có thể làm thủ tục ngay tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Cửa khẩu Cảng Cát Lái với cơ quan quản lý chuyên ngành...
HQ
(TBTCO) - Vướng mắc lớn nhất hiện nay trong thông quan hàng hóa XNK là thủ tục quản lý chuyên ngành (chiếm tới 72% thời gian thông quan). Vì vậy, cần khẩn trương rà soát các thủ tục này để đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính.
danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành khẩn trương xây dựng và công bố các danh mục hàng hóa cấm XK, cấm NK, danh mục hàng hóa XK, NK theo giấy phép, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc thẩm quyền và trách nhiệm ban hành.