Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản lý Nhà nước
khai thac cat
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi.
bán hàng đa cap
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản vừa ký ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.
phan bon
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong quản lý nhà nước về phân bón.
kinh doanh
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1859/QĐ-BTC về việc công bố danh mục 25 văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Sơ kết
(TBTCO) - Công tác quản lý nhà nước đối với ngành Công Thương cần thay đổi cơ bản để xây dựng nền kinh tế thị trường thực chất và hiệu quả.
quan lý doanh nghiep sau thanh lap
(TBTCO) - Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch 04 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.
khoáng sản
(TBTCO) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, quản lý Nhà nước về khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Qua đó, phát hiện nhiều sai phạm trong khai thác khoáng sản.
BT BXD
(TBTCO) - Trong năm 2015, toàn ngành xây dựng sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các công tác quy hoạch và phát triển đô thị đồng bộ hạ tầng theo kế hoạch; phát triển nhà ở với trọng tâm là các chương trình NƠXH, đồng thời phải cân đối cung-cầu đối với thị trường nhà ở thương mại và BĐS; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ...
da nang
(TBTCO) - Những ưu đãi về ngân sách, hỗ trợ nguồn tăng thu ngân sách đối với TP. Đà Nẵng đang được UBND Thành phố này đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP. Đà Nẵng.