Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản lý nợ nước ngoài
quản lý nợ nước ngoài quốc gia
(TBTCO) - Ngày 26/1, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển Châu Á, Quỹ Tiền tệ quốc tế và các chuyên gia quốc tế tổ chức Hội thảo trực tuyến về Quản lý nợ nước ngoài quốc gia.
IMF chia sẻ kinh nghiệm quản lý nợ nước ngoài của quốc gia
(TBTCO) - Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính phối hợp với Phái đoàn điều khoản IV của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cùng Văn phòng đại diện IMF tại Việt Nam vừa tổ chức hội thảo chuyên đề về kinh nghiệm quốc tế về quản lý nợ nước ngoài của quốc gia.
nợ nước ngoài của quốc gia
(TBTCO) - Bộ Tài chính mong muốn, IMF chia sẻ kinh nghiệm, thông lệ tốt của quốc tế về quản lý nợ nước ngoài của quốc gia trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, với nhu cầu và khả năng huy động vốn vay nước ngoài theo điều kiện thị trường của cả Chính phủ cũng như khối DN.