Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản lý rủi ro
hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đang tiến hành lấy ý kiến trong ngành Hải quan để hoàn thiện quy trình hướng dẫn, thực hiện Thông tư 81/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
dự án
(TBTCO) - Rủi ro về ngoại tệ sẽ tác động trực tiếp đến tính khả thi của phương án tài chính dự án PPP (đầu tư theo hình thức đối tác công - tư). Bên cạnh việc nghiên cứu kinh nghiệm của các nước, Chính phủ cần có chiến lược và tầm nhìn dài hạn để kiểm soát rủi ro về ngoại tệ đối với các dự án này.
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Thông tư số 81/2019/TT-BTC (Thông tư 81) quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan có nhiều điểm mới, tạo sự minh bạch trong đánh giá tuân thủ người khai hải quan, bình đẳng trong tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK)...
hsbc
(TBTCO) - Dịch vụ ngân hàng sẽ được cung cấp theo dạng siêu cá nhân hóa và phần lớn tự động hóa trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, mức độ phát triển của mô hình "ngân hàng tương lai" sẽ còn phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa đổi mới và quản lý rủi ro của ngân hàng.
Hải quan
(TBTCO) - Đoàn công tác của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (US CBP) có chuyến thăm, làm việc, chia sẻ kinh nghiệm giúp Hải quan Việt Nam nâng cao năng lực quản lý rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu…
ông hoàng việt cường
(TBTCO) - Cơ quan hải quan đang hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan, nhằm mục tiêu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) thông qua việc đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của DN về hải quan. DN và cơ quan hải quan sẽ cùng hưởng lợi từ hoạt động này…
Hải quan Việt Nam
(TBTCO) - Trường Hải quan Việt Nam, Tổng cục Hải quan chủ trì tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho cán bộ nước bạn Lào trong khuôn khổ hoạt động “Xây dựng năng lực cho Hải quan Lào về quản lý rủi ro và cơ chế hoạt động của trung tâm chỉ huy trực tuyến”…
quản lý rủi ro hải quan
(TBTCO) - Thông tư quy định quản lý rủi ro (QLRR) trong hoạt động hải quan được Tổng cục Hải quan xây dựng gồm 3 chương, 28 điều, đề cập nhiều nội dung về đánh giá tuân thủ pháp luật, thêm các đối tượng, các tiêu chí đánh giá sát thực tế, các biện pháp QLRR...
ket
(TBTCVN) - Dự kiến năm 2019 sẽ có 12 - 13 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực nông nghiệp được kết nối trên Cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).