Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản lý rủi ro
cục thuế đồng tháp
(TBTCO) - Trên thế giới, nhiều nước đã đưa ra một hệ thống thang điểm thông báo công khai, minh bạch đến người nộp thuế biết. Đây chính là biện pháp áp dụng quản lý thuế theo mức độ tín nhiệm về kê khai, nộp thuế. Nói cách khác là cấp “thẻ xanh” cho người nộp thuế “sạch”.
tchq
(TBTCO) - Nội dung Thông tư 81/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính, Quyết định 2218/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan và dự thảo Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật Hải quan đã được chia sẻ, thảo luận cho khoảng 200 doanh nghiệp và 170 cán bộ hải quan khu vực phía Nam.
Thanh Hóa
(TBTCO) - Với tinh thần tương thân tương ái, các vụ, cục thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan đang tiếp tục các hoạt động quyên tiền và vật phẩm thiết yếu nhằm giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.
citibank
(TBTCO) - Ngày 7/10, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ thông báo phạt ngân hàng Citibank 400 triệu USD vì những sai sót trong quản lý rủi ro và yêu cầu ngân hàng này sửa đổi các quy định kiểm soát nội bộ.
hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đang tiến hành lấy ý kiến trong ngành Hải quan để hoàn thiện quy trình hướng dẫn, thực hiện Thông tư 81/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
Bình Dương
(TBTCO) - Cục Quản lý rủi ro, Tổng cục Hải quan được bổ sung nhiều nhiệm vụ trong hoạt động kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) và hoạt động xuất nhập cảnh (XNC) theo Quyết định 1371/QĐ-TCHQ vừa được ban hành.
dự án
(TBTCO) - Rủi ro về ngoại tệ sẽ tác động trực tiếp đến tính khả thi của phương án tài chính dự án PPP (đầu tư theo hình thức đối tác công - tư). Bên cạnh việc nghiên cứu kinh nghiệm của các nước, Chính phủ cần có chiến lược và tầm nhìn dài hạn để kiểm soát rủi ro về ngoại tệ đối với các dự án này.
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Thông tư số 81/2019/TT-BTC (Thông tư 81) quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan có nhiều điểm mới, tạo sự minh bạch trong đánh giá tuân thủ người khai hải quan, bình đẳng trong tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK)...
hsbc
(TBTCO) - Dịch vụ ngân hàng sẽ được cung cấp theo dạng siêu cá nhân hóa và phần lớn tự động hóa trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, mức độ phát triển của mô hình "ngân hàng tương lai" sẽ còn phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa đổi mới và quản lý rủi ro của ngân hàng.