Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản lý tập trung thống nhất nguồn lực dự trữ
Tổng cục DTNN
(TBTCO) - Ông Phan Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và bảo quản – Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) cho biết, ngành Dự trữ sẽ tập trung nghiên cứu phát triển ứng dụng các công nghệ mới trong công tác quản lý, tận dụng tối đa lợi thế của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.