Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản lý thu
Dien bien
(TBTCVN) - Ông Lưu Đức Huy - Vụ trưởng Vụ chính sách (Tổng cục Thuế) cho biết, một trong những điểm mới rất quan trọng của Luật Quản lý thuế sửa đổi, là mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các khoản thu không do cơ quan thuế quản lý, giúp cho cơ quan thuế bao quát được các khoản thu ngân sách.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Nguồn thu từ đất đai đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, do đó Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục chủ động đề ra các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, sát sao trong công tác quản lý, đôn đốc thu ngân sách đối với các khoản thu từ đất.
thu
(TBTCVN) - Năm 2018, Tổng cục Thuế được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao dự toán thu là 1.070.200 tỷ đồng (trong đó thu từ dầu thô là 35.900 tỷ đồng).
kb
(TBTCVN) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng năm 2018 đạt 1.222,7 nghìn tỷ đồng, bằng 92,7% dự toán.
trung
(TBTCVN) - Năm 2017 – 2018, Sở Tài chính Cà Mau tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính.
hn
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội là đơn vị có quy mô hoạt động lớn nhất trong toàn hệ thống trên tất cả các phương diện, đóng vai trò rất quan trọng trong thành tích chung của cả hệ thống KBNN.
thuế hà nội
(TBTCO) - Tại cuộc họp các lãnh đạo cục thuế, chi cục thuế quận, huyện của Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, kiêm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, Nguyễn Thế Mạnh chỉ đạo toàn ngành Thuế Thủ đô tăng cường bám sát địa bàn quản lý, thu sát số phát sinh cũng như tăng cường chống thất thu thuế.
trang 7
(TBTCVN) - 7 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN, nợ công theo các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
huong
(TBTCVN) - Đầu tháng 2/2017, Thành ủy Hải Phòng đã có kết luận về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý thu, chống thất thu ngân sách theo hướng “tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.