Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quận mới thành lập
Bắc Từ Liêm đối thoại
(TBTCO) - Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm hoạt động quản lý thu thuế từ tháng 4/2014, quản lý hơn 3.500 doanh nghiệp và gần 3.300 hộ kinh doanh trong 13 phường, với chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2014 hơn 1.000 tỷ đồng.