Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quan ngại về sữa
sua loan gia
(TBTCO)- Đây là tinh thần nội dung thông cáo được Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) công bố vào 17h45 chiều ngày 27/9/2013 tại Hà Nội, thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng và cơ quan quản lý. Khuyến nghị của UNDP mở ra một con đường, có thể giải quyết bế tắc xung quanh mặt hàng có Tên "là sữa", gây nhức nhối lâu nay.