Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản trị công ty
Quản trị công ty tốt để vững vàng vượt qua đại dịch Covid-19
(TBTCO) - Ngày 30/10/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức thành công Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2020.
quản trị công ty
(TBTCO) - Tăng cường chất lượng quản trị công ty là một chặng đường dài để thay đổi từ nhận thức đến triển khai, thực thi. Do vậy, chất lượng quản trị công ty không thể thay đổi trong “năm một, năm hai” mà phải là một quá trình và vì thế, giải pháp hiệu quả nhất vẫn là “mưa dầm thấm lâu”.
doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu
(TBTCO) - Điểm công bố thông tin và minh bạch có mối quan hệ tích cực với kết quả kinh doanh được đo bằng ROE và ROA. Kết quả cũng cho thấy rằng, mỗi 1% tăng của điểm công bố thông tin và minh bạch đồng nghĩa với việc ROA tăng 0,1% và ROE tăng 0,12%.
HNX
(TBTCO) - Qua các cuộc khủng hoảng tài chính và nhất là trong đại dịch Covid-19, những doanh nghiệp có quản trị công ty tốt thì vững vàng hơn. Vì vậy, cơ quan quản lý, các sở giao dịch chứng khoán mong muốn cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hơn nữa tới quản trị công ty, đặc biệt là quản trị rủi ro.
tôn vinh doanh nghiệp UPCoM
(TBTCO) - Hội đồng phê duyệt tôn vinh doanh nghiệp đăng ký giao dịch (UPCoM) quy mô lớn thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt đã tổ chức phiên họp đầu tiên để rà soát kết quả đánh giá các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt 2019 - 2020.
qt
(TBTCO) - Ngày 29/4, thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành hai quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã Ck NNC) và Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (mã Ck MVC).
HOSE
(TBTCO) - Với mục tiêu giới thiệu thông lệ quản trị công ty (QTCT) tốt đến với các công ty niêm yết, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Deloitte Việt Nam đồng thực hiện ấn phẩm Bản tin QTCT năm 2020 với chủ đề “Thực thi vai trò giám sát của hội đồng quản trị”.
xp
(TBTCO) - Ngày 27/4/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định số 281/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trương Minh Thuận- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà (mã Ck ITC).
PĐH
(TBTCO) - Tăng cường các quy định bảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ là một trong những nội dung quan trọng được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong Luật Doanh nghiệp, với mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị công ty, củng cố niềm tin của nhà đầu tư.