Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quản trị dòng tiền
(TBTCO) - Hiện lãi suất đã không còn là cản trở lớn nhất đối với hoạt động vay vốn kinh doanh của DN. Tuy nhiên, số lượng các DN có thể tiếp cận nguồn vốn vay NH vẫn chưa nhiều. Một trong những nguyên nhân quan trọng là DN quản trị dòng tiền yếu kém nên không thuyết phục được NH.