Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản trị hệ thống
alv
(TBTCO) - Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) và Công ty cổ phần TMDV Đất Mới (ALC) vừa chính thức khởi động dự án “Triển khai hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp – SAP S/4 HANA ERP”.
bld
(TBTCO) - Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) và Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh vừa chính thức nghiệm thu dự án “Triển khai hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng CX - SAP”.