Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản trị rủi ro
pvn
(TBTCO) - Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC,HOSE DCM) vừa tổng kết quá trình xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tiến tới chính thức đưa vào ứng dụng phần mềm, nâng tầm công tác quản trị.
Vpbank
(TBTCO) - VPBank vừa công bố đã hoàn thành triển khai xong việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II - Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP- Internal Capital Adequacy Assessment Process), trong số ba trụ cột cần hoàn thành của Basel II.
mb loi nhuan
(TBTCO) - Nếu như năm 2015, MB mới đạt trên 3.200 tỷ đồng lợi nhuận, thì sau 5 năm – đến năm 2019 con số này gấp hơn 3 lần, khi đạt mốc 10 nghìn tỷ đồng.
EY Việt Nam
(TBTCO) - Các xung đột thương mại trên thế giới đang có diễn biến khá phức tạp, các quốc gia sử dụng hàng rào thuế quan như một thứ vũ khí để tái lập thương mại công bằng, tạo ra áp lực khiến các doanh nghiệp phải sắp xếp lại chuỗi giá trị, chuỗi cung toàn cầu.
mb
(TBTCO) - MB đã chính thức được NHNN phê duyệt áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/05/2019. Theo quyết định này, MB là ngân hàng tiên phong đáp ứng chuẩn mực Basel II tại thị trường Việt Nam.
ck
(TBTCVN) - Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), tính tới thời điểm này, về cơ bản các mục tiêu đề ra của công tác tái cấu trúc hệ thống công ty chứng khoán (CTCK) đã đạt được.
Rủi ro tín dụng thương mại có ảnh hưởng lớn đến mức độ lợi nhuận của DN.
(TBTCVN) - Quản lý rủi ro tín dụng thường được coi là tâm điểm của hoạt động ngân hàng.
chung khoan
(TBTCVN) - Quản trị rủi ro (QTRR) trên thị trường tài chính Việt Nam đang đặt ra những vấn đề hết sức cấp bách, khi mà hệ thống ngân hàng đang gánh số nợ xấu cao, một số ngân hàng yếu kém cần được xử lý…
diễn giả
(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH, môi trường pháp lý trong lĩnh vực BH ngày càng hoàn thiện, để thị trường phát triển bền vững hơn các đại biểu cho rằng DN bảo hiểm cần nâng cao năng lực quản trị để quản lý tốt rủi ro, hạn chế gian lận...