Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản trị rủi ro
EY Việt Nam
(TBTCO) - Các xung đột thương mại trên thế giới đang có diễn biến khá phức tạp, các quốc gia sử dụng hàng rào thuế quan như một thứ vũ khí để tái lập thương mại công bằng, tạo ra áp lực khiến các doanh nghiệp phải sắp xếp lại chuỗi giá trị, chuỗi cung toàn cầu.
mb
(TBTCO) - MB đã chính thức được NHNN phê duyệt áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/05/2019. Theo quyết định này, MB là ngân hàng tiên phong đáp ứng chuẩn mực Basel II tại thị trường Việt Nam.
ck
(TBTCVN) - Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), tính tới thời điểm này, về cơ bản các mục tiêu đề ra của công tác tái cấu trúc hệ thống công ty chứng khoán (CTCK) đã đạt được.
Rủi ro tín dụng thương mại có ảnh hưởng lớn đến mức độ lợi nhuận của DN.
(TBTCVN) - Quản lý rủi ro tín dụng thường được coi là tâm điểm của hoạt động ngân hàng.
chung khoan
(TBTCVN) - Quản trị rủi ro (QTRR) trên thị trường tài chính Việt Nam đang đặt ra những vấn đề hết sức cấp bách, khi mà hệ thống ngân hàng đang gánh số nợ xấu cao, một số ngân hàng yếu kém cần được xử lý…
diễn giả
(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH, môi trường pháp lý trong lĩnh vực BH ngày càng hoàn thiện, để thị trường phát triển bền vững hơn các đại biểu cho rằng DN bảo hiểm cần nâng cao năng lực quản trị để quản lý tốt rủi ro, hạn chế gian lận...
Gary Hwa
(TBTCO) - Việt Nam có thể xem xét nới thêm room cho nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng thương mại. Bởi khi các ngân hàng nước ngoài đầu tư vào ngân hàng trong nước, thì bao giờ Việt Nam cũng có lợi.
HNX vinh danh CTCK
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện về pháp lý theo hướng nâng dần tiêu chuẩn hoạt động của các công ty chứng khoán (CTCK) để giúp thị trường quản trị tốt hơn và hoạt động bền vững hơn.
cong ty chung khoan
(TBTCO) - Việc nhận định đúng những rủi ro sẽ giúp công ty chứng khoán (CTCK) có biện pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro hiệu quả.