Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản trị rủi ro
phân loại nợ ngân hàng
(TBTCO) - Theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN, tần suất phân loại nợ và trích lập dự phòng được tăng lên là “tối thiểu hàng tháng”, cho phép ngân hàng xử lý sự suy giảm chất lượng tín dụng tích cực hơn. Tuy nhiên, Thông tư này sẽ không dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong việc quản lý rủi ro ngân hàng.
11
(TBTCVN) - Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính bổ sung nhiều quy định mới đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm.
Quản trị công ty tốt để vững vàng vượt qua đại dịch Covid-19
(TBTCO) - Ngày 30/10/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức thành công Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2020.
HNX
(TBTCO) - Qua các cuộc khủng hoảng tài chính và nhất là trong đại dịch Covid-19, những doanh nghiệp có quản trị công ty tốt thì vững vàng hơn. Vì vậy, cơ quan quản lý, các sở giao dịch chứng khoán mong muốn cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hơn nữa tới quản trị công ty, đặc biệt là quản trị rủi ro.
pvn
(TBTCO) - Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC,HOSE DCM) vừa tổng kết quá trình xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tiến tới chính thức đưa vào ứng dụng phần mềm, nâng tầm công tác quản trị.
Vpbank
(TBTCO) - VPBank vừa công bố đã hoàn thành triển khai xong việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II - Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP- Internal Capital Adequacy Assessment Process), trong số ba trụ cột cần hoàn thành của Basel II.
mb loi nhuan
(TBTCO) - Nếu như năm 2015, MB mới đạt trên 3.200 tỷ đồng lợi nhuận, thì sau 5 năm – đến năm 2019 con số này gấp hơn 3 lần, khi đạt mốc 10 nghìn tỷ đồng.
EY Việt Nam
(TBTCO) - Các xung đột thương mại trên thế giới đang có diễn biến khá phức tạp, các quốc gia sử dụng hàng rào thuế quan như một thứ vũ khí để tái lập thương mại công bằng, tạo ra áp lực khiến các doanh nghiệp phải sắp xếp lại chuỗi giá trị, chuỗi cung toàn cầu.
mb
(TBTCO) - MB đã chính thức được NHNN phê duyệt áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/05/2019. Theo quyết định này, MB là ngân hàng tiên phong đáp ứng chuẩn mực Basel II tại thị trường Việt Nam.