Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quặng apatit
cáp treo sa pa
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Lào Cai thu ngân sách đạt 2.573 tỷ đồng, đạt 60% dự toán pháp lệnh. Đạt được kết quả nêu trên, đại diện Cục Thuế Lào Cai cho rằng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng DN luôn phát triển ổn định, qua đó tạo nguồn thu cho ngân sách.
Chưa xem xét điều chỉnh thuế xuất khẩu mặt hàng apatit
(TBTCO) - Chính phủ đã yêu cầu “...không ban hành, điều chỉnh chính sách làm giảm thu và tăng chi NSNN ảnh hưởng đến cân đối NSNN và an ninh tài chính quốc gia”, do đó trong thời gian này, Bộ Tài chính chưa xem xét điều chỉnh thuế xuất khẩu của mặt hàng apatit.