Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quảng Ninh 2014
Cang cai lan 2014
(TBTCO) - Ngày 1/1/2014, Cảng Cái Lân (Quảng Ninh) đã đón bốn tàu hàng rời vào bốc xếp 144.873 tấn hàng hóa trong ngày đầu năm mới 2014.