Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quảng Ninh Đề nghị truy tố 7 doanh nghiệp nợ đọng BHXH
l
(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức họp thống nhất chuyển hồ sơ các đơn vị trốn đóng BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm tự nguyện (BHTN) sang Cơ quan Cảnh sát điều tra.