Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quặng sắt Thạch Khê
mỏ sat thach khe, ha tinh
(TBTCO) - CtyCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và CtyCP sắt Thạch Khê vừa tổ chức Hội thảo giới thiệu cơ hội tài trợ vốn Dự án Khai thác và Tuyển quặng sắt – Mỏ Thạch Khê.