Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Qui định mới
dong usd
(TBTCO) - Ngày 5/10, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 28/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2014/TT- NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
luong huu
(TBTCO) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có ý kiến trả lời cử tri các tỉnh, thành phố xung quanh vấn đề cách tính mức lương hưu, tuổi nghỉ hưu theo qui định mới.
hoa don tu in
(TBTCO) - Từ ngày 1/6/2014, doanh nghiệp (kể cả Ngân hàng) phải có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp mới được tạo hóa đơn tự in.
baochi
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 1/6/2014.
dnnn - nghi dinh 206
(TBTCO) - Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 206/2013/NĐ về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
financial
(TBTCO) - Trong tháng 12/2013 sẽ có 3 qui định mới về "sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về lệ phí trước bạ, đối với các loại xe ô tô biển số ngoại giao...", "thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt ...", "thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su" sẽ có hiệu lực thi hành.
vang trang suc
(TBTCO) - Tưởng như chính sách mới đã tạo một chốt chặn quan trọng, hạn chế nhập lậu vàng. Nhưng thực tế không dễ…
(TBTCO) - Trong tháng 8/2013, ngành Tài chính có 2 văn bản qui phạm pháp luật mới trong lĩnh vực hải quan và chứng khoán sẽ chính thức được áp dung. Đó là