Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa qui mô giao dịch kỷ lục
Chứng khoán tuần qua
(TBTCO) - Riêng 3 phiên biến động lớn cuối tuần đã giam lại trong thị trường hơn 11.200 tỷ đồng với gần 872 triệu cổ phiếu. Đây sẽ là áp lực lớn cho giao dịch những phiên đầu tuần khi lượng hàng này đã sẵn sàng bán ra.