Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quốc gia phát triển
vu duc dam
(TBTCO) - Nói về sự kỳ vọng của cộng đồng DN và xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh các chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh dù hay mà không đi vào cuộc sống thì không có ích lợi gì.
OECD: chênh lệch giàu nghèo gia tăng trên qui mô toàn cầu
(TBTCO) - Khoảng cách giàu nghèo ở hầu hết các quốc gia phát triển không ngừng gia tăng và hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 30 năm qua, theo một báo cáo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
thuốc nội
(TBTCO) - Mục tiêu này nêu trong Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.