Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quốc hội
Công ty đại chúng phải có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng
(TBTCO) - Ngày 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc nâng vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng; quy định về chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
LVT
(TBTCO) - Dự thảo Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức dự kiến không tiếp tục quy định đối tượng lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là công chức; thực hiện chế độ hợp đồng làm việc có thời hạn đối với viên chức...
Công tác tiết kiệm, chống lãng phí đạt kết quả tích cực
(TBTCO) - Chiều 12/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018. Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban thường vụ quốc hội đều nhất trí đánh giá cao các báo cáo của Chính phủ, của Ủy ban Tài chính ngân sách và sự phối hợp tốt giữa hai cơ quan.
NHP
(TBTCO) - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 là 19 ngày, khai mạc vào ngày 20/5/2019 và dự kiến bế mạc vào ngày 13/6/2019.
LĐN
(TBTCO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa có 2 nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với Thiếu tướng Lê Đình Nhường.
TTP
(TBTCO) - Báo cáo của Chính phủ và của Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đều thống nhất đánh giá công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong năm 2018 có chuyển biến tích cực.
RB
(TBTCO) - Sau khi được thảo luận tại kỳ họp 6, dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đến nay vẫn còn nhiều vấn đề chưa thống nhất. Tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 12/4, nhiều ý kiến cho rằng nhiều quy định trong dự thảo luật cần có tính khả thi, cụ thể hơn.
BTTP
(TBTCO) - Sáng 10/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 33, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 18/4. Sau khi khai mạc, UBTVQH đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
Người nộp thuế có quyền khiếu nại, khiếu kiện theo quy định của Luật Khiếu nại
(TBTCVN) - Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đã phối hợp với Ủy ban Tài chính ngân sách (UBTCNS) của Quốc hội nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến được nêu tại phiên họp, liên quan đến các vấn đề như trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Thanh tra Nhà nước (TTNN); trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL); thành phần hội đồng tư vấn thuế…