Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quốc hội XIII
Hop bao QH
(TBTCO) - Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII dự kiến khai mạc vào đầu tuần tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 chức danh Phó Thủ tướng mới. Nhân sự được giới thiệu gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.