Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quốc hội XIV
KT
(TBTCO) - Tại kỳ họp thứ 11, dự kiến khai mạc ngày 24/3, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian cho công tác nhân sự, theo đó sẽ kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước.
QH
(TBTCO) - Kỳ họp Quốc hội lần này là rất đặc biệt, ghi nhiều dấu ấn không chỉ với các đại biểu mà cả với các cử tri, nhân dân cả nước. Đây là đánh giá của một số đại biểu Quốc hội sau khi kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV kết thúc.