Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quốc lộ 62
Quốc lộ 62
(TBTCO) - Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa có Tờ trình số 5453 /PMUTL-KTKH gửi Bộ Giao thông vận tải xin phê duyệt đề án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL 62, đoạn từ Km7+00 - Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp), tỉnh Long An theo hình thức Hợp đồng BOT với số tiền dự tính 1.169 tỷ đồng