Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quốc mẫu Lăng Thị Tiêu
khai hội Tây Thiên
(TBTCO) - Sáng 3/4/2015, hàng vạn phật tử, du khách thập phương về dự lễ khai hội Tây Thiên Xuân Ất Mùi năm 2015, tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.