Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, trường hợp khách hàng phá sản, sẽ được xem xét xóa nợ gốc.
quỹ bảo lãnh tín dụng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Theo đó, nếu tổ chức, cá nhân gây tổn thất cho quỹ thì phải bồi hoàn.
BLTD
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông tư hướng dẫn các tổ chức tín dụng (TCTD) phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay bảo lãnh với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
tiếp cận vốn
(TBTCO) - Mặc dù là lực lượng đông đảo và có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, song bộ phận doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn, để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Giải pháp nào giúp DNNVV tiếp cận nguồn vốn...
tín dụng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo một thông tư mới. Trong đó quy định Quỹ bảo lãnh tín dụng không được sử dụng nguồn vốn hoạt động để thực hiện các mục đích kinh doanh tiền tệ, đầu tư chứng khoán...
quỹ
(TBTCO) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
ngân hàng
(TBTCVN) - Một loạt chính sách nhằm nâng cao năng lực Quỹ Bảo lãnh tín dụng (BLTD) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vừa được Bộ Tài chính đề xuất tại dự thảo nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ BLTD cho DNNVV.
Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn nguồn vốn từ quỹ bảo lãnh tín dụng.
(TBTCVN) - Quỹ bảo lãnh tín dụng ra đời được kỳ vọng như chiếc cầu nối đưa doanh nghiệp (DN) đến với nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, DN rất khó để bước được lên “cây cầu” này.
quỹ tín dụng bảo lãnh hỗ twoj DNNVV
(TBTCO) - Ngày 10/3, tại hội thảo "Mô hình và giải pháp phát triển Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV TP. Hồ Chí Minh", các chuyên gia đã chỉ ra nhiều bất cập về cơ chế chính sách cũng như nguồn lực, dẫn đến tình trạng hầu hết các Quỹ này ở nhiều địa phương chỉ đang hoạt động "cầm chừng".