Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
xăng dầu
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, đến hết quý II/2021, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 1.122 tỷ đồng.
gia xang
(TBTCO) - Từ 15 giờ chiều nay, 26/6, giá xăng tăng hơn 700 đồng mỗi lít với mức giá xăng E5 RON 92 lên 19.760 đồng/lít, xăng RON 95 là 20.916 đồng/lít. Đây là mức cao nhất từ đầu năm 2020 đến nay.
TT
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, có 12 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách ở trung ương đang làm thủ tục giải thể hoặc xem xét giải thể, sắp xếp lại, sửa đổi hoặc bổ sung, hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động, trong đó có Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương…
ĐTH
(TBTCO) - Trước tình hình giá thép tăng cao đột biến ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xây dựng, có thông tin cho rằng, Bộ Công thương đã đề xuất Chính phủ thành lập Quỹ bình ổn giá thép. Tuy nhiên, Bộ Công thương cho biết không đề xuất việc thành lập Quỹ Bình ổn giá thép.
xăng dầu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) quý I/2021. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý I/2021 (hết ngày 31/3/2021) còn hơn 5.340 tỷ đồng.
xăng dầu
(TBTCO) - Thông tin vừa phát đi từ Bộ Tài chính cho thấy, số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết quý IV/2020 (đến hết ngày 31/12/2020) còn hơn 9.234 tỷ đồng.
xăng dầu
(TBTCO) - Dự thảo thông tư về quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quy định rõ nguyên tắc hoạt động của quỹ đó là không vì mục tiêu lợi nhuận, không phát sinh cơ chế quản lý tập trung và không phát sinh tổ chức bộ máy, không có cơ chế tài chính riêng.
xăng dầu
(TBTCO) - Theo thông tin phát đi từ Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III/2020 còn 10.049,261 tỷ đồng.
won
(TBTCO) - Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc ngày 10/9 cho biết, cơ quan này đã phát hành lượng trái phiếu trị giá hơn 1,45 tỷ USD từ Quỹ bình ổn tỷ giá ngoại hối với lãi suất thấp nhất từ trước đến nay.