Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
xăng dầu
(TBTCO) - Thông tin vừa phát đi từ Bộ Tài chính cho thấy, số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết quý IV/2020 (đến hết ngày 31/12/2020) còn hơn 9.234 tỷ đồng.
xăng dầu
(TBTCO) - Dự thảo thông tư về quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quy định rõ nguyên tắc hoạt động của quỹ đó là không vì mục tiêu lợi nhuận, không phát sinh cơ chế quản lý tập trung và không phát sinh tổ chức bộ máy, không có cơ chế tài chính riêng.
xăng dầu
(TBTCO) - Theo thông tin phát đi từ Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III/2020 còn 10.049,261 tỷ đồng.
xăng dầu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo, tính đến hết quý II/2020 (đến hết ngày 30/6/2020), số dư Quỹ BOG xăng dầu là hơn 9.981 tỷ đồng.
xăng dầu
(TBTCO) - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) tính đến hết quý I/2020 (hết ngày 31/3/2020) là hơn 4.958 tỷ đồng.
fcn
(TBTCO) - Công ty cổ phần Fecon (mã Ck FCN) vừa thông qua phương án mua lại 6 triệu cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu, tối đa hóa lợi ích của cổ đông.
vpb
(TBTCO) - Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh Vượng (mã Ck VPB) thông báo, con trai Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh là ông Nguyễn Đức Giang vừa đăng ký mua vào 12 triệu cổ phiếu.
xăng dầu
(TBTCO) - Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết quý IV/2019 (hết ngày 31/12/2019) là 2.779,815 tỷ đồng. Số dư này thấp hơn cùng kỳ năm 2018, khi tại thời điểm hết năm 2018, quỹ còn hơn 3.500 tỷ đồng.
tăng giá xăng dầu
(TBTCO) - Từ 15h ngày 31/12, giá xăng E5RON92 tăng 152 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 104 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 528 đồng/lít; dầu hỏa tăng 569 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 562 đồng/kg.