Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quy chế giao dịch
HNX
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết của HNX, nhằm đáp ứng nhu cầu của thành viên và góp phần gia tăng thanh khoản thị trường. Quy chế này có nhiều điểm mới và sẽ có hiệu lực từ ngày 5/11/2018 và thay thế cho quy chế hiện hành.
chung khoan
(TBTCVN) - Từ ngày 12/9/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức áp dụng đơn vị yết giá mới được chia nhỏ so với quy định hiện tại.
giao dịch chứng khoán
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quy chế mới về giao dịch chứng khoán niêm yết của HNX. Theo đó, Quy chế này sẽ có hiệu lực từ ngày 12/9 tới, với nhiều quy định mới so với trước đây.
ETF
(TBTCO) - Thủ tục thay đổi niêm yết của chứng chỉ quỹ ETF chỉ trong vòng 1 ngày làm việc, kể từ ngày có thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) về số lượng chứng chỉ quỹ ETF công ty quản lý quỹ đã phát hành/mua lại, thông qua hoạt động giao dịch hoán đổi.
trụ so HNX
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành quy chế giao dịch mới, nhằm chuẩn bị cho việc chính thức triển khai hệ thống giao dịch nâng cấp và áp dụng một số quy định mới về giao dịch kể từ ngày 29/7/2013.