Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô
Ký kết phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô
(TBTCO) - Sáng nay (1/12), tại Văn phòng Chính phủ, bốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương và Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô, bên lề bên lề phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2014.