Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quy chuẩn sữa
sữa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, do Thứ trưởng Vũ Thị Mai ký về giá sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, nhằm đưa mặt hàng này thuộc vào danh mục bình ổn giá của nhà nước.
giá sữa
(TBTCO) - Các sản phẩm sữa nhập khẩu về Việt Nam, qua hải quan đều khai báo là sữa và chịu thuế suất 5% đến 10%, nhưng khi đăng ký lưu hành với Bộ Y tế lại phải thay đổi tên gọi thì mới được cấp phép mới được lưu hành, vì hầu hết các sản phẩm này đều không đạt mức 34% theo quy chuẩn của Bộ Y tế.
giá sữa
(TBTCO) - Các sản phẩm sữa nhập khẩu về Việt Nam, qua hải quan đều khai báo là sữa và chịu thuế suất 5% đến 10%, nhưng khi đăng ký lưu hành với Bộ Y tế lại phải thay đổi tên gọi thì mới được cấp phép mới được lưu hành, vì hầu hết các sản phẩm này đều không đạt mức 34% theo quy chuẩn của Bộ Y tế.