Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
thuế thu nhập doanh nghiệp
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký ban hành văn bản hướng dẫn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập của Quỹ đầu tư phát triển địa phương gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.