Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quy định
kê khai thuế
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó quy định tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
hải quan
(TBTCO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2020.
kiem
(TBTCVN) - Qua rà soát 157 văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, Chính phủ đã phát hiện một số quy định chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, không phù hợp thực tiễn.
12
(TBTCO) - Những quy định mới được đưa vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ góp phần gỡ nút thắt lớn trong việc tiến tới nâng hạng thị trường Việt Nam. Các thay đổi trong dự thảo góp phần đưa các quy định tiệm cận gần hơn quy định tại các điều ước quốc tế.
đ
(TBTCO) - Nghị quyết 68 với mục tiêu cắt giảm 20% các quy định về kinh doanh trong 5 năm tới là "làn sóng" cải cách thủ tục hành chính lần thứ ba trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với việc xóa bỏ hàng ngàn giấy phép con và cắt giảm, đơn giản hoá 50% điều kiện kinh doanh.
(TBTCVN) - Quy định công ty đại chúng phải tách bạch chức danh chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc đã có hiệu lực hơn 1 tháng. Nhưng đến nay, thông tin từ 2 sở giao dịch chứng khoán cho thấy, hiện còn nhiều công ty chưa tuân thủ dẫn tới nguy cơ bị xử phạt.
xd
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 252/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
CC
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Chương trình giáo dục phổ thông mới
(TBTCO) - Từ năm học 2020- 2021, Việt Nam triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu tư lớp 1 cấp tiểu học. Theo đó, việc đánh giá học sinh và khắc phục những hạn chế trong công tác khen thưởng đang được Bộ Giáo dục- Đào tạo hướng tới.