Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quỹ First Pacific Advisor
(TBTCO) - Trái phiếu chính phủ (TPCP) Mỹ có vẻ như đang mất dần sự hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, thể hiện ở sức mua giảm ở mức thấp nhất kể từ năm 2006.