Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Sau 30 ngày kể từ ngày 29/7/2019, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm quyết định phê duyệt quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2017, theo quy định tại thông tư số 34 /2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.
TM
(TBTCO) - Cuối năm 2017, Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp có số dư 80.488 tỷ đồng. Quỹ được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Về cơ bản, nhiệm vụ chi của quỹ cũng là thực hiện nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước (NSNN)...
doanh nghiep
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc Báo cáo tình hình hoạt động Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
doanh nghiep
(TBTCO) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký văn bản 2291/TTg-KTTH chỉ đạo về việc báo cáo tình hình quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp năm 2015, 2016.
phú mỹ hưng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa tiến hành kiểm tra về công tác quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (DN) và việc thu lợi nhuận được chia từ vốn của DN giai đoạn 2011 - 2013. Qua rà soát tại 23 Tập đoàn, Tổng công ty, kết quả cho thấy các DN đã sử dụng sai mục đích Quỹ hàng nghìn tỷ đồng.