Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quy hoạch
xây dựng
(TBTCO) - Theo quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), có 3 trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ không cần phải xin giấy phép xây dựng.
QH
(TBTCO) - Đồng bằng sông Cửu Long đang nắm giữ cơ hội lớn trong thu hút các nguồn lực đầu tư khi dòng đầu tư dịch chuyển mạnh mẽ từ nơi cạn kiệt cơ hội sang khu vực nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Đây là cơ hội mang tính "thiên thời", khi chúng ta xây dựng quy hoạch vùng.
tọa đàm
(TBTCO) - Đô thị thông minh là nơi thí điểm, thử nghiệm triển khai các dịch vụ, mô hình mới, thí điểm các chính sách mới bằng việc sử dụng công nghệ số mới, làm ngay từ khâu xây dựng quy hoạch phát triển đô thị, xuất phát từ bài toán nhức nhối đặc thù của chính đô thị đó.
đất đai
(TBTCO) - Để hoàn thiện định hướng chiến lược, cơ chế, chính sách pháp luật đất đai trong thời gian tới, Dự thảo Báo cáo Chính trị cần từng bước nâng cao công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, huy động và phát huy nguồn lực đất đai cho sự phát triển kinh tế của đất nước.
ông Tuấn
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn được phân công làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.
VHT
(TBTCO) - Ngày 16/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe báo cáo kết quả phiên giải trình về "Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội".
truc-ho-tay-ba-vi.jpg
(TBTCO) - Bộ Xây dựng thừa nhận dự án trục Hồ Tây - Ba Vì đi qua giữa khu tái định cư của quận Bắc Từ Liêm đã giao cho dân từ năm 2010 gây ra tình trạng “dự án chồng dự án”, ảnh hưởng đến cuộc sống ổn định của người dân.
Thời báo Kinh tế Việt Nam
(TBTCO) - Hội Khoa học kinh tế Việt Nam thực hiện đúng nội dung Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc được Thủ tướng phê duyệt; thực hiện chuyển đổi hình thức của pháp nhân Thời báo Kinh tế Việt Nam thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam.
chị mai
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.