Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quy hoạch bộ chính trị
bộ chính trị
(TBTCO) - Sáng ngày 6/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
hoi nghi trung uong 10
(TBTCO) - Hội nghị TW 10 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và một số vấn đề quan trọng khác.