Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quy hoạch cán bộ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp.
(TBTCO) - Dứt khoát không đưa vào Quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con trạch” là sau này rất khó.
cục thuế hưng yên
(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về công tác tổ chức cán bộ, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đang rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021.
(TBTCO) - Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày 30/8/2013 của Ban cán sự Đảng bộ Tài chính về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2011-2015 vừa đưọc Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức.
(TBTCO) - Ngày 26 và 27/9/2013, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) đã tổ chức Hội nghị công tác tổ chức cán bộ năm 2013 tại TP. Hòa Bình.