Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quy hoạch chung
thủ tướng
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP. Hồ Chí Minh.
ha noi
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
ky anh
(TBTCO) - Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.