Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quy hoạch công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020
cong nghiep ho tro
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với số lượng DN hoạt động trong ngành này sẽ tăng nhanh chóng cùng các chỉ tiêu đáp ứng cho sản xuất ở mức khá cao nên nhiều chuyên gia e ngại về tính khả thi thực tế.