Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quy hoạch đô thị Gia Nghĩa
dn
(TBTCO) - Số kinh phí này vừa được Bộ Tài chính quyết định tạm ứng cho ngân sách tỉnh Đắk Nông, để hỗ trợ kinh phí quy hoạch đô thị cho thị xã Gia Nghĩa, theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại văn bản số 2025/2014/TTg-KTTH.