Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quy hoạch quốc gia
qh
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1226/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia.
song vam co tay
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 995/QĐ-TTg giao các Bộ lập 39 quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong các lĩnh vực Kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.
Hội nghị
(TBTCO) - Dự thảo Luật Quy hoạch được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về thể chế, tạo sự đồng bộ về hệ thống pháp luật khi tinh giản 70 văn bản luật, pháp lệnh rút xuống còn 2 văn bản luật điều chỉnh về công tác quy hoạch.