Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF).
hàn quốc cho VN vay
(TBTCO) - Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đã thông qua khoản vay trị giá 77 triệu USD đối với Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (tại tỉnh Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (tại tỉnh Nghệ An) từ nguồn vốn của Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF).